IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

5 IAP White Spots

5 IAP White Spots

White Spots Urban Mobility

Voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van elektrische mobiliteit zijn een aantal programma’s, projecten en activiteiten van de topsectoren HTSM, Energie en Logistiek en van Connekt relevant. De meerwaarde van het IAP zit hem er in om juist die zaken integraal met elkaar te verbinden.

Het IAP is dus geen aparte TKI, maar beoogd als kleine organisatie een kenniscluster op te bouwen en te onderhouden om elektrische mobiliteit verder te versnellen. Juist om de economische koppositie die Nederland heeft opgebouwd op dit gebied verder te versterken en uit te bouwen.

Samenwerking tussen en met de topsectoren wordt onderschreven en daarover vind vanmiddag al een vervolggesprek plaats voor wat betreft de topsector energie. De meerwaarde van de samenwerking zit er met name in om op de nog blanco terreinen deze te zoeken; terra incognita of ‘white spots’!

 

 

5 White Spots

In overleg met de Topsectoren HTSM, Energie en Logistiek zijn op 13 september 5 white spots benoemd

1. Het gedrag van de gebruiker en / of de consument bij elektrische mobiliteit

Nieuwe mobiliteitsdiensten, producten en technologie, verdienmodellen en incentives en motivaties: hoe gaat de gebruiker en de consument hiermee om, wat motiveert of prikkelt de consument, welke effecten veroorzaakt dit op gebruik van ruimtelijke ordening, weg- en energie-infrastrcuturen en welke resultaten kan je hieruit krijgen in termen van leefbaarheid en bereikbaarheid.

2. Grote concentraties van laden (en ontladen) van Heavy Duty Commercial Vehicles bij distributiecentra van steden.

Hoe ontwerpen, bouwen en beheren we deze ‘laadpleinen’, welke effecten heeft dit op de ruimtelijke ordening en de stadsdistributie, welke effecten op het energienetwerk, welke mogelijkheden creëert dit voor leefbaarheid en bereikbaarheid van steden? Dit geld ook voor verschillende configuraties rondom busvervoer. Welk systeem pas je wanneer en onder welke omstandigheden toe, welke haken en ogen hebben de verschillende systemen (inductie, nachtladen, pantograaf, en combinatie hiervan). Wat betekent dit voor de gebouwde omgeving en de ruimtelijke ordening? Kan je infrastructuren delen?

3. Rekenmodellen en visie- en scenario ontwikkeling.

Ontwikkeling van scenario’s en verkenning en doorrekening van verschillende effecten van elektrische mobiliteit. Huidige economische modellen (MKBA) gaat te veel uit van traditionele welvaart en welzijnseffecten: leefbaarheid . Daarnaast ontbreekt het aan een gezamenlijke proces om gemeenschappelijk aan visie vorming te doen. Nieuwe inzichten en vergezichten worden verkend vanuit een enkel en individueel perspectief. Gezamenlijk toekomstbeeld is nodig om investeringen los te krijgen. Aannames en veronderstellingen die gepaard gaan bij verschillende rekenmodellen en methodes worden niet expliciet gemaakt en zijn niet gestandaardiseerd en/of genormaliseerd. Referenties en databronnen worden niet gemeenschappelijk gedragen.

4. Light Electric Vehicles en de waarde die dit in zich heeft ten opzichte van traditionele ‘modaliteiten’ van stadsdistributie en vervoer.

Onderzoek en demonstratie van ‘inter-modaliteiten’ achtige concepten van LEV’s icm met andere transport en vervoer-ketens. De effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid stedelijke gebieden.

5. De effecten van het elektrificeren van transport en vervoer

(in allerlei configuraties, ontwikkelstadia, penetratiegraden, etc) op de energie infrastructuur – welke infrastructuur ontwerp je om de juiste hoeveelheid energie op de juiste plaats op het juist tijdstip te kunnen leveren en/of op te nemen?
Technisch: scenario en rekenmodellen ontwikkeling en toekomstverkenningen. Effecten op het net en de gebouwde omgeving: laden in de straat, aan de rand van de wijk of aan de rand van de stad? Of onderweg? Of bij bestemmingen als bedrijven en utiliteit? Institutioneel / Economisch: Welke (markt-)diensten kunnen hiervoor dienen en welke voorwaarden zijn hiervoor aannemelijk?