IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Bert Klerk: deze onderzoeksagenda pakt de problemen in de samenleving aan

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van het 'Innovatie en Acceleratie Programma (IAP)

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van het ‘Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) e-Mobility 2048 – 2022

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en programmamanager van het ‘Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) hecht veel gelang aan de IAP e-mobility onderzoeksagenda 2018 – 2022.

Met deze agenda pakken we de problemen in de samenleving aan. Denk aan de mobiliteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid.

Systeemintegratie

Volgens Klerk is er tot nu toe vooral nagedacht in vertical kolommen.

De topsector Logistiek, de topsector Energie, de topsector HTSM: iedereen heeft zijn eigen onderzoeksagenda. We slagen er met elkaar onvoldoende in om die met elkaar te verbinden. Deze Innovatie en Acceleratie E-mobiliteit onderzoeksagenda wil de verschillende onderzoeksagenda’s koppelen en met elkaar verbinden. Een virtueel netwerk dat de problematiek in den breedte aansnijdt. Want we staan voor een geweldige uitdaging.

 

De partijen verenigd in het Formule E–Team hebben bij de start van de (in)formatie een oproep gedaan om afspraken te maken om de omslag naar emissieloos vervoer te versnellen. Om de transitie van elektrisch vervoer naar de particuliere markt mogelijk te maken; om hinderlijke regelgeving op te ruimen; om te zorgen voor een makkelijk toegankelijke laadinfrastructuur en te zorgen voor een stimulerend beleid voor het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens Klerk is dit de enige manier om de klimaatafspraken uit Parijs te halen.

Klimaatagenda

Nu er een klimaatagenda is en langzaam het besef doorbreekt dat het klimaat echt aan het veranderen is komt ook het besef dat we echt iets aan mobiliteit moeten doen volgens Klerk.

“Hoe houden we anders de BV Nederland in beweging? Daar verdienen we ons geld mee.”

Klerk, IAP e-Mobility onderzoeksagenda

Met deze gezamenlijke onderzoeksagenda pakken we de problemen in de samenleving aan: de mobiliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid.

We hebben een ambitieuze agenda opgesteld waarin we de problematiek en de uitdagingen delen. Een gemeenschappelijk programma dat de lijnen uitzet waarin de energietransitie de klimaatambities en de BV Nederland met elkaar verbonden zijn. Een programma dat breed onderschreven wordt omdat we het beginnen te snappen. We voelen de urgentie.

We gaan nu langs het randje. De samenleving – en dan bedoel ik de politiek, het bedrijfsleven en de mensen – zien dat het zo niet langer kan. Ook bij het ministerie van Economische Zaken begint door te dringen dat we de klimaatambities niet gaan halen. Er liggen heldere afspraken, toch gaat het te langzaam. Elektrisch vervoer is geen speeltje. Het is noodzaak. Hoe krijgen we de zware wielen schoon, onze infra op orde en de stadsdistributie geregeld? Bovendien: We moeten over tien tot twintig jaar op een heel andere manier geld verdienen in dit land. E-mobility is straks een belangrijke bron van inkomsten, werkgelegenheid en heeft exportpotentieel.

Klerk: kleine bedrijven hebben moeite om op te schalen

VDL, DAF, Siemens Laadinfrastructuur. Volgens Klerk is de maakindustrie ambitieus, zij herkennen de kansen van elektrisch vervoer.

E-mobility is ook een nieuwe tak van sport en inspireert veel kleine Nederlandse bedrijven en startups die hier brood in zien. Internationaal beginnen ze aandacht te krijgen maar ze hebben moeite om op te schalen. Wij zoeken nieuwe routes. Deze gezamenlijke agenda biedt houvast voor banken en pensioenfondsen om te investeren in kleine en middelgrote bedrijven die hierdoor een steuntje in de rug krijgen om uit te breiden.

Klerk denkt dat de kansen voor het grijpen liggen juist omdat de Nederlandse uitgangspositie zo sterk is. Maar dan moeten we die kansen wel willen grijpen::

  • Dan moet een nieuw kabinet zich volmondig uitspreken voor duurzame mobiliteit en de noodzakelijke energietransitie
  • En partijen in de sector moeten zich gesteund voelen door een consistent overheidsbeleid

Trend: elektrische deelauto

Klerk ziet trends die kansen bieden voor de toekomst: Meer elektrisch en het delen van auto’s

Twee onomkeerbare bewegingen, die als we die slim met elkaar kunnen verbinden, gaan helpen. Daar waar de elektrische auto op dit moment nog te duur is in aanschaf voor de particulier, is de elektrische deelauto dat niet, als we met zijn allen bereid zijn daar in te stappen en experimenten mogelijk te maken.

Smart Charging

Een extra (export) kans is om autobatterijen in te zetten om de Nederlandse Piekbelasting op te vangen. Klerk:

Het gaat om een techniek waarmee we de auto niet louter zien als een vervoersmiddel, maar eigenlijk als een grote batterij op wielen. Eén die veel stroom op kan slaan. Als we die stroom duurzaam produceren en het alsmaar groeiende arsenaal elektrische auto’s daarmee vullen, kunnen we over een tijdje de vervuilende kolencentrales sluiten. De energietransitie via de elektrische auto dus. De techniek heet Smart Charging en Nederland is er wereldwijd nu al om vermaard.

Als we daar slim op in spelen zie ik alleen maar kansen; kansen die vragen om ondernemers en bestuurders met lef op weg naar een emissieloos en schoner Nederland.

 

Video

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *