IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

BNG Bank start fonds voor zakelijke duurzame projecten

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari bij het BNG Duurzaamheidsfonds een lening afsluiten vanaf EUR 100.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies. Het BNG Duurzaamheidsfonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen. Het verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

BNG Bank heeft in eerste instantie een bedrag van EUR 10 miljoen beschikbaar gesteld in het fonds. De intentie is om dit de komende jaren te laten groeien tot EUR 25 miljoen. Het fonds verstrekt uitsluitend zakelijke leningen tussen EUR 100.000 en EUR 2.500.000. Het BNG Duurzaamheidsfonds is op 1 februari 2018 van start en is landelijk beschikbaar. Voor meer informatie en het aanvragen van een lening kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *