IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Seed Capital – tender Smart en Sustainable Mobility

De tender Smart en Sustainable Mobility richt zich specifiek op nieuwe technische vindingen of een nieuwe toepassing van bestaande technologie binnen de marktsegmenten van duurzame mobiliteit. De tender is geopend van 1 november tot en met 14 november 2018.

Extra risicokapitaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling van de sector smart en sustainable mobility, zeker wanneer dit ook gebeurt binnen een toonaangevend ecosysteem met internationale betrekkingen.

Afwijkend van de reguliere tenders is dat de maximale bijdrage van de Staat per investeringsfonds € 10 miljoen is, in plaats van € 6 miljoen. Smart en Sustainable Mobility-initiatieven zijn kapitaalintensief. Door een groter bedrag beschikbaar te stellen, is het voor de investeerders mogelijk om grotere investeringen te doen.

Budget

Het budget is € 10 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten en vervolgens participeren in technostarters die werken aan intelligente en duurzame mobiliteit.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/seed-capital-tender-smart-en-sustainable-mobility

Innovatiemissie Smart Cities naar New York – aanmelden tot 30 maart!!!

Bent u actief op het gebied van Smart Cities en binnen de thema’s slimme en groen mobiliteit en/of circulair bouwen en stedelijke ontwikkeling? Ga dan in mei mee met de innovatiemissie naar New York!

Centraal staat het delen van kennis en ervaring met belanghebbenden wereldwijd over de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook ziet u best practices op het gebied van de fysieke en digitale infrastructuur, gezondheid, onderwijs, duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit.

Met een gevarieerd programma zetten het Nederlandse Consulaat Generaal in New York, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onze partners van Trade & Innovate NL zich in om de Nederlandse sector op de kaart te zetten.

Voor wie?

Nederlandse ondernemers op het gebied van Smart Cities en technologie. U werkt actief aan duurzame innovatietrajecten en zoekt uitbreiding naar of zakelijke kansen in de regio New York of de Verenigde Staten. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven in de sectoren ciculair bouwen en circulaire stedelijke ontwikkeling (Circular Building & Circular Urban Development) en slimme en groene mobiliteit (Smart & Green Mobility).

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 500 (excl. btw) per persoon. Deelname van een 2e persoon van hetzelfde bedrijf kost € 250 (excl. btw).
Het Nederlandse Consulaat Generaal in New York en RVO.nl betalen de toegangskosten tot de Smart Cities NYC ’18 Conferentie en Expo.
Kosten zoals vluchten, overnachtingen, vervoer en maaltijden zijn voor eigen rekening. Suggesties voor de te boeken vluchten en accommodatie ontvangt u na de bevestiging van uw aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk tot 30 maart 2018. Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Wij selecteren aanmeldingen op basis van de benodigde aansluiting met de thema’s Circulair en Smart & Green Mobility.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de innovatiemissie, neem dan contact op met

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/innovatiemissie-smart-cities-naar-new-york

Verzilveren Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2017

Het rapport laat zien dat Nederland voorop loopt in EV. Nederland staat eind 2016 wereldwijd op de 2e plaats qua verkoopaandeel van elektrische personenauto’s. Nederlandse bedrijven exporteren ook steeds meer EV-kennis, -producten en -diensten. Zo heeft het cluster rond laadinfastructuur een leidende positie in de wereld. Ook op het terrein van open ICT-standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden spant Nederland de kroon.

In elektrische aandrijving zijn Nederlandse bedrijven uitgegroeid tot Europese koplopers. Opvallend is dat elektrische aandrijving steeds breder wordt toegepast. Zoals bij light electric vehicles, deelauto’s, bussen en op termijn zelfs in vrachtvervoer. In Nederland is het aantal elektrische bussen in het openbaar vervoer sinds 2015 meer dan verdubbeld in juli 2017. De verwachting is dat deze bussen al binnen 10 jaar 100% emissievrij zullen zijn.

Verzilveren Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2017

BENEFIC – elektrische infrastructuur

Subsidie voor de realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

Europa stelt via het project BENEFIC een investeringsbudget van 7.330.000 euro ter beschikking voor de realisatie van elektrische oplaadinfrastructuur, tankinfrastructuur voor LNG-CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Zowel publieke als private partijen kunnen een project indienen via een open projectoproep, die loopt van begin februari 2018 tot eind april 2018.

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’. Het hoofddoel van dit project is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. Het gebrek aan voldoende tank- en oplaadinfrastructuur om onderweg te tanken of te laden wordt nog steeds ervaren als een drempel bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rijksoverheid Nederland en Vlaamse overheid willen met Europese middelen de uitrol van dergelijke infrastructuur ondersteunen.

Meer informatie: http://www.benefic.eu

Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Net voor de Toekomst

Hoe het ‘Net voor de Toekomst’ eruit ziet hangt voor een belangrijk deel af van politieke keuzes

Hoe een CO2-neutrale energievoorziening er in 2050 eruit ziet, hangt onder meer af van politieke en maatschappelijke keuzes in de komende jaren. Het op 23 november gepresenteerde onderzoek ‘Net voor de Toekomst‘, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Netbeheer Nederland, laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes. Read More

Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

MaaS

doel: brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS)

De zeven ‘Mobility as a Service’ (MaaS)-pilots die het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aanbesteedt, hebben allemaal een andere focus. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Een belangrijke ontwikkeling die we in dit kader zien, is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS). Read More

EV bijdrage aan de Nederlandse Economie 2016

bijdrage EV aan de Nederlandse economie

bijdrage EV aan de Nederlandse economie 2015

Wie had gedacht dat anno 2015 de ‘elektrisch vervoer’ markt zorgt voor 3.200 banen en € 820 miljoen aan productie? En het mooie is, dit is nog maar het begin. Read More

Volkswagen maakt hele vloot elektrisch

Volkswagen over op elektrisch

De inruilpremie voor oude diesels wordt flink hoger als de klant kiest voor een elektrische auto

Volkswagen gaat elektrische versies aanbieden van al zijn 300 modellen. Deze doelstelling moet in 2030 al behaald zijn. Om dit te bereiken stopt het Duitse automerk een recordbedrag in de ontwikkeling van elektrische auto’s: € 70 mrd.

Dat meldt BBC, naar aanleiding van uitspraken van Matthias Mueller, CEO, tijdens de Frankfurt Motor Show.

“Consumenten willen schone voertuigen en schone lucht. Wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren.”

Read More