IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Joris Knigge: Gezamenlijke Elektrisch vervoer Agenda zorgt voor acceleratie

Joris Knigge, Mendes Advisory, Elektrisch vervoer heeft eigen onderzoek- en innovatieagenda

Met deze onderzoeksagenda slaan we de brug tussen de verschillende topsectoren en andere organisaties. We kunnen vanuit IAP e-Mobility conclusies en aanbevelingen aggregeren uit verschillende demonstraties en projecten.

Nederland moet zich voorbereiden op die massale introductie van elektrisch vervoer. Een centrale plek waar onderzoek en kennis gecoördineerd wordt is daarbij van groot belang.

Aan het woord is Joris Knigge, namens het Formule E-team trekker voor het landelijke Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) rond elektrisch vervoer.

‘Er wordt weliswaar op dit moment door de Nederlandse onderzoeksinstellingen in samenwerking met bedrijven onderzoek en ontwikkeling gedaan op het gebied van elektrische mobiliteit, maar de aanpak is relatief gezien ad hoc en versnipperd.

Om die reden heeft het Formule E-Team een speciaal innovatie- en acceleratieprogramma voor elektrisch vervoer ontwikkeld. Dit doen wij samen met tal van bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. De agenda hiervoor hebben we afgelopen 19 september gepresenteerd.’

Read More

Maarten Linnenkamp MRA-e, samenwerking cruciaal

Maarten Linnenkamp MRA-e

Samenwerken is cruciaal voor het succes van e-mobility

Volgens Maarten Linnenkamp, projectmanager Metropoolregio Amsterdam – Elektrisch (MRA-e) is het succes van elektrische mobiliteit het gevolg van de samenwerking tussen lokale overheden en het Rijk en de lokale overheid en de marktaanbieders.

Linnenkamp: “We zijn het gewoon gaan doen. Je moet niet op elkaar wachten als je wilt dat het leefklimaat en de bereikbaarheid van de stad verbetert.“

 

Volgens Linnenkamp rijden er in Nederland inmiddels zo’n 40.000 voertuigen elektrisch. Het kantelpunt was volgens hem oud minister vanFinanciën Jan Kees de Jager, in 2012 een pakket fiscale voordelen voor e-rijders beschikbaar stelde. Het gevolg hiervan was dat de lokale overheden de aanbestedingen rondom de laadinfrastructuur gingen organiseren en de laadpalenleveranciers het net bouwden. Read More

Bert Klerk: deze onderzoeksagenda pakt de problemen in de samenleving aan

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van het 'Innovatie en Acceleratie Programma (IAP)

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van het ‘Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) e-Mobility 2048 – 2022

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en programmamanager van het ‘Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) hecht veel gelang aan de IAP e-mobility onderzoeksagenda 2018 – 2022.

Met deze agenda pakken we de problemen in de samenleving aan. Denk aan de mobiliteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid.

Read More

Maarten Steinbuch: e-mobility kans voor BV Nederland

Maarten Steinbuch TU/eMaarten Steinbuch, hoogleraar autotechniek aan de TU Eindhoven, zegt dat de omslag naar elektriciteit sneller komt dan we denken. Ook voor vrachtwagens.

“Elektrisch rijden is de toekomst. Elk jaar neemt de capaciteit van batterijen toe. Je kan steeds meer energie meenemen per kilogram batterij.”

Read More

FASTNED: snellaadstations in de stad

Pepijn Vloemans Fastned

Pepijn Vloemans, Public Affairs & Communication FASTNED B.V.

Fastned heeft 63 snellaadstations waarvan 60 langs de Nederlandse snelwegen, een in Haarlem en twee in Den Haag.

  • In Londen komen de eerste stations 
  • in Duitsland wordt op vijftien locaties gebouwd
  • door een contract met Van der Valk krijgen alle hotels in Nederland en België snellaadstations

 

 

 

 

Read More

VDL: elektrische bussen voor beter leefomgeving

Menno Kleingeld VDL

Menno Kleingeld, directeur VDL Enabling Technologies Solutions over elektrische mobiliteit

Voor VDL als bussenbouwer is de omschakeling naar elektrische mobiliteit van groot belang: het scheelt enorm veel in de uitstoot, het geluid en vergroot daarmee de leefbaarheid in Nederland.

Wij beschouwen onszelf als technologie- en systeemintegrator:

  • Wij kopen componenten in die we slim aan elkaar koppelen
  • Dat doen we goed, snel en door dit samen met onze klanten en partners te doen, zijn we in staat steeds betere oplossingen te bieden

Het Openbaar Vervoer biedt volop kansen om over te schakelen naar elektrisch.

 

Read More