IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Verzilveren Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2017

Het rapport laat zien dat Nederland voorop loopt in EV. Nederland staat eind 2016 wereldwijd op de 2e plaats qua verkoopaandeel van elektrische personenauto’s. Nederlandse bedrijven exporteren ook steeds meer EV-kennis, -producten en -diensten. Zo heeft het cluster rond laadinfastructuur een leidende positie in de wereld. Ook op het terrein van open ICT-standaarden voor laadinfrastructuur en slim laden spant Nederland de kroon.

In elektrische aandrijving zijn Nederlandse bedrijven uitgegroeid tot Europese koplopers. Opvallend is dat elektrische aandrijving steeds breder wordt toegepast. Zoals bij light electric vehicles, deelauto’s, bussen en op termijn zelfs in vrachtvervoer. In Nederland is het aantal elektrische bussen in het openbaar vervoer sinds 2015 meer dan verdubbeld in juli 2017. De verwachting is dat deze bussen al binnen 10 jaar 100% emissievrij zullen zijn.

Verzilveren Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2017

BENEFIC – elektrische infrastructuur

Subsidie voor de realisatie van grensoverschrijdende infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en binnenvaart

Europa stelt via het project BENEFIC een investeringsbudget van 7.330.000 euro ter beschikking voor de realisatie van elektrische oplaadinfrastructuur, tankinfrastructuur voor LNG-CNG en waterstof, en walstroominstallaties. Zowel publieke als private partijen kunnen een project indienen via een open projectoproep, die loopt van begin februari 2018 tot eind april 2018.

BENEFIC staat voor ‘BrussEls NEtherlands Flanders Implementation of Clean power for transport’. Het hoofddoel van dit project is om de realisatie van infrastructuur voor milieuvriendelijke voertuigen en vaartuigen te versnellen. Het gebrek aan voldoende tank- en oplaadinfrastructuur om onderweg te tanken of te laden wordt nog steeds ervaren als een drempel bij de keuze voor een milieuvriendelijk voertuig. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rijksoverheid Nederland en Vlaamse overheid willen met Europese middelen de uitrol van dergelijke infrastructuur ondersteunen.

Meer informatie: http://www.benefic.eu

Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Net voor de Toekomst

Hoe het ‘Net voor de Toekomst’ eruit ziet hangt voor een belangrijk deel af van politieke keuzes

Hoe een CO2-neutrale energievoorziening er in 2050 eruit ziet, hangt onder meer af van politieke en maatschappelijke keuzes in de komende jaren. Het op 23 november gepresenteerde onderzoek ‘Net voor de Toekomst‘, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Netbeheer Nederland, laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes. Read More

Vereniging Doet organiseert symposium: Autodelen op weg naar 0-emissie – 6 december

AutodelenElektrische deelauto’s lijken een vanzelfsprekende combinatie die de voordelen van autodelen combineert met schonere – elektrische – automobiliteit. Tijdens het symposium “Autodelen op weg naar 0-emissie” gaan we met elkaar in dialoog hoe gemeenten hier praktische invulling aan kunnen geven en hoe bedrijven hier een rol in kunnen spelen. Read More

Massive open online Course: Electric Cars: Technology, Business, and Policy

Massive open online Course: Electric Cars:

Massive open online Course: Electric Cars:

Massive open online Course: Electric Cars geeft een volledig inzicht in de nieuwste technologie, business mogelijkheden en politiek beleid. Elektrische voertuigen zijn de toekomst van transport en vervoer. Elektrische mobiliteit is een essentieel onderdeel van de energietransitie en zal significante veranderingen betekenen voor auto-fabrikanten, overheden, bedrijven en individuen. Read More

Betere voorspellingen groei elektrisch vervoer door nieuw model

SparkCity Model

SparkCity rekenmodel

Op maandag 13 november werdt het SparkCity model gepresenteerd. Met dit nieuwe rekenmodel van de TU Eindhoven kunnen, rekening houdend met een veelheid aan factoren, scenario’s worden doorgerekend over de groei van elektrisch rijden.

Daarbij kan worden ingezoomd op wijken en straten. Ook de effecten van beleid zoals het stimuleren van Smart Charging*, kunnen gemakkelijk worden meegenomen.

Het rekenmodel geeft overheden, netbeheerders en bedrijven de mogelijkheid om samen scenario’s op te stellen en door te rekenen. Zo kan het model berekenen wat de consequenties zijn van het regeringsbeleid om in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s te verkopen. Read More

Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

MaaS

doel: brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS)

De zeven ‘Mobility as a Service’ (MaaS)-pilots die het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aanbesteedt, hebben allemaal een andere focus. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Een belangrijke ontwikkeling die we in dit kader zien, is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS). Read More

Softbank investeert miljarden in Uber

softbank

Softbank investeert miljarden in Uber en vergelijkbare taxi-aanbieders omdat het gelooft in de toekomst van de zelfrijdende auto

Softbank investeert miljarden in Uber en vergelijkbare taxi-aanbieders omdat het gelooft in de toekomst van de zelfrijdende auto.

Softbank heeft een portefeuille met investeringen in meer dan zevenhonderd techbedrijven, van communicatieprogramma Slack tot chipmaker voor mobieltjes ARM. Maar de grootste belangstelling van de Japanse Softbank van Masayoshi Son gaat uit naar software voor (zelfrijdende) auto’s. Daarom heeft het bedrijf nu een miljardendeal gesloten met Uber voor het ontwikkelen van software.
Read More

Publicatie EU Expert Group Rapport – Electrificatie van transport systeem

 Rapport - Electrificatie van transport systeem

Dit rapport concludeert onder andere dat elektrificatie van transport en mobiliteit een zeer grote bijdrage levert aan het reduceren van CO2 uitstoot in de EU.

Dit rapport, opgemaakt door rapporteurs vanuit het DG Research en Innovatie en vele deskundigen, concludeert onder andere dat elektrificatie van transport en mobiliteit een zeer grote bijdrage levert aan het reduceren van CO2 uitstoot in de EU.

Afgelopen mei presenteerde de Europese Commissie een set van initiatieven om mobiliteit en transport schoner, concurrerender en meer ‘connected’ te maken. Dit pakket van maatregelen is (deels) gepasseerd op een Expert Group rapport wat onderzoek en bevindingen deed naar de elektrificatie van het transport systeem.

Read More

2GetThere loopt voorop met autonoom vervoer

2getthere autonoom rijden

Ik hoop dat we in Utrecht zo’n project kunnen aangaan

2GetThere is internationaal marktleider op het gebied van geautomatiseerd vervoer. Sinds de megadeal met Dubai staan ze bovenaan op de wereldranglijst met het grootste zelfrijdend transportsysteem. Ook mooi: Capelle aan den IJssel gaat in 2018 uitbreiden met de ‘parkshuttle’.

2GetThere gaat in Dubai Bluewaters Island, een kunstmatig eiland in aanbouw, voor de kust van Dubai verbinden met het metronetwerk van de stad. Het systeem naar Bluewaters Island zal bestaan uit 25 automatische voertuigen die elk 24 personen kunnen meenemen. Een ritje naar de stad, over een speciale baan van 2,6 kilometer, duurt zo’n vierenhalve minuut. Met een capaciteit van vijfduizend passagiers per uur is dit het grootste autonome vervoerssysteem tot nu toe.

In de maak: 25 autonome voertuigen voor Dubai en zes voor Capelle aan den IJssel

Read More