IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Joris Knigge: Gezamenlijke Elektrisch vervoer Agenda zorgt voor acceleratie

Joris Knigge, Mendes Advisory, Elektrisch vervoer heeft eigen onderzoek- en innovatieagenda

Met deze onderzoeksagenda slaan we de brug tussen de verschillende topsectoren en andere organisaties. We kunnen vanuit IAP e-Mobility conclusies en aanbevelingen aggregeren uit verschillende demonstraties en projecten.

Nederland moet zich voorbereiden op die massale introductie van elektrisch vervoer. Een centrale plek waar onderzoek en kennis gecoördineerd wordt is daarbij van groot belang.

Aan het woord is Joris Knigge, namens het Formule E-team trekker voor het landelijke Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) rond elektrisch vervoer.

‘Er wordt weliswaar op dit moment door de Nederlandse onderzoeksinstellingen in samenwerking met bedrijven onderzoek en ontwikkeling gedaan op het gebied van elektrische mobiliteit, maar de aanpak is relatief gezien ad hoc en versnipperd.

Om die reden heeft het Formule E-Team een speciaal innovatie- en acceleratieprogramma voor elektrisch vervoer ontwikkeld. Dit doen wij samen met tal van bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. De agenda hiervoor hebben we afgelopen 19 september gepresenteerd.’

Formule E-Team

Volgens Knigge is er dringend behoefte aan deze onderzoeks- en innovatieagenda. Hij verwijst in dit perspectief naar de brief die het Formule E-Team in november 2016 aan minister Kamp van Economische Zaken stuurde. Hier onderstreept Bert Klerk als voorzitter van het Formule E-Team het belang van gecoördineerd onderzoek. Klerk schreef destijds:

‘Voor ons bedrijfsleven is het van groot belang dat wij onze koploperspositie vasthouden. Nederlandse bedrijven zijn bijvoorbeeld wereldleider in de fabricage van laadpalen en bijbehorende dienstverlening. Het is juist op dit soort terreinen dat de Nederlandse industrie vooraanstaand en vooruitstrevend is. Zij kan die positie alleen maar waarmaken met een bloeiende en inspirerende thuismarkt. […]

 

Cross-sectoraal

Met de agenda en het op te richten innovatiecluster wordt invulling gegeven aan een cross-sectoraal thema in met name de topsectoren High Tech Systemen & Materialen (HTSM), Energie en Logistiek. Ook andere topsectoren zijn van belang, zoals water (binnenvaart) en creatieve industrie (nieuwe stadsdistributie en mobiliteitsdiensten).

Onderwerpen die aan de orde komen zijn elektrische commerciële zware voer- en vaartuigen in stedelijke omgevingen, personen mobiliteit (inclusief light electric vehicles), laadinfrastructuur en slimme energiediensten.’

Integrale blik

Knigge vervolgt: ‘De agenda verbindt de bedrijven, kennisinstellingen en topsectoren en coördineert het cluster van betrokken partijen rondom elektrische mobiliteit. Zo worden de projecten en initiatieven daar uitgevoerd waar ze goed gedijen en kunnen we vanuit het IAP als platform ervoor zorgen dat zaken integraal bekeken worden. We kunnen vanuit het platform partijen helpen die data of informatie nodig hebben om hun individuele business cases te maken. Ook brengen we partijen over silo’s en bestaande institutionele structuren heen met elkaar in contact.

De onderzoeks– en innovatie agenda geeft hierbij richting. Het platform lokt nieuwe projecten uit, faciliteert gezamenlijke visievorming en is de springplank naar bestaande of nieuwe regelingen die regionaal, nationaal of Europees interessant kunnen zijn. Het stelt vragen aan betrokken partijen om zelf ook na te gaan welke positie bij henzelf hoort ten aanzien van gebeurde ontwikkelingen. Ook draagt het platform bij aan de onderlinge kennisontwikkeling en zal die onderwerpen oppakken die elders nog niet belegd zijn. Denk hierbij aan:

  • Het gedrag van de consument en de gebruiker bij elektrische mobiliteit en nieuwe mobiliteitsdiensten
  • Grote concentraties van laden (en ontladen) van Heavy Duty Vehicles
  • Tools voor beslissers en beleidsmakers: Rekenmodellen en visie- scenario ontwikkeling
  • Light Electric Vehcles en de waarde die deze hebben voor stadsdistributie
  • De effecten van elektrificeren van transport en vervoer op de weg- en energie-infrastructuren. Impact op de ruimtelijke ordening en openbare ruimte

IAP elektrisch

Dat het innovatie- en accelaratieprogramma juist nu tot stand komt, is volgens Knigge geen verrassing.

‘De markt van elektrisch vervoer bevindt zich in een soort overbruggingsperiode. Als Nederland hebben wij in het verleden veel geïnvesteerd en dat heeft qua (nieuwe) bedrijvigheid zijn vruchten afgeworpen. Het verdienpotentieel van elektrisch vervoer van de BV Nederland is groot en nog steeds groeiende. We kunnen echter niet op onze lauweren rusten tot de grootschalige introductie van nieuwe personenvoertuigen – en daarmee het ontstaan van een massamarkt – in de periode 2019 – 2020. We zullen echt moeten doorpakken!

Ook Nederland moet zich voorbereiden op die massale introductie. Een centrale plek waar onderzoek en kennis gecoördineerd wordt is daarbij van groot belang. Dit is het IAP Elektrische mobiliteit. Het brengt alle verschillende initiatieven samen; van zware voertuigen als bussen en trucks tot light electric vehicles (LEV’s) en de integratie (van laadinfrastructuur) in de energie-infrastructuur.’

‘Op die manier slaan wij ook een brug tussen de verschillende topsectoren en andere organisaties. We kunnen vanuit het platform conclusies en aanbevelingen aggregeren uit verschillende demonstraties en projecten. We kunnen samen met de Energiekaart.net en de databases van RvO het overzicht van projecten rondom elektrische mobiliteit maken en beheren.

Drempels of barrières die bij de opschaling van technologie, producten of diensten ervaren worden, kunnen integraal geanalyseerd en besproken worden. Ook kunnen gezamenlijke aanbevelingen doen voor nieuw en aanvullend onderzoek of de impact aangeven voor beleid.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *