IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Heavy Duty Commercial Vehicles

Heavy Duty Commercial Vehicles

Heavy Duty Commercial Vehicles

Vanaf 2020 wordt de uitrol van elektrische commerciële voertuigen in de stedelijke gebieden verwacht. Dit betreft light-, medium- en heavy duty-voertuigen en een deel van de binnenvaartvloot. Vanaf 2025 zal deze markt volwassen worden met specifieke logistieke toepassingen.

Anno 2017 ontbreekt de ruimte voor innovatieve concepten nog omdat de bestaande infrastructuur en de manier van denken en handelen uitgaan van dieselaandrijving bij vrachtwagens en vaartuigen. Hierdoor is nog geen sluitende businesscase te ontwikkelen. Ruimtelijke ordening gaat een cruciale rol spelen voor het faciliteren van heavy duty; denk hierbij aan laad/los- & oplaad/ontlaadpleinen (goederendistributiecentra) binnen/buiten de milieuzones.

IAP eMobility wil:

 1. Technologische, product- en dienstontwikkeling (inclusief samenwerking buitenlandse partijen/programma’s)
 2. In living labs, lessen en ervaringen verzamelen, agenderen en prioriteren (oplossen knelpunten en creëren kansen buiten bestaande infrastructuren en regels)
 3. Coördinatie data-uitwisseling verdere product- en marktontwikkeling
 4. Opschaling versnellen (gemeenschappelijke inkoop coördineren en productiekosten verlagen)
 5. Ontwikkelen nieuwe businessmodellen

Onderzoeken en meer, selecteer je categorie

 • SolarMiles
  In het onderzoeksproject SolarMiles wordt onderzoek gedaan of gebruikers van elektrische auto’s een grotere rol kunnen spelen bij efficiënt gebruik zonne-energie. Link
 • Bijdrage EV aan de economie
  Wie had gedacht dat E-Mobility zou zorgen voor zo’n 50.000 banen en miljoenen euro’s omzet? En dat is nog maar het begin! Link
 • Onderzoek bestelauto: gebruikers en inzet
  Connect deed onderzoek naar de gebruikers en de inzet van de bestelauto. Want in Nederland rijdt ongeveer 1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders. Link
 • Goldman Sachs onderzoek EV Boom
  ‘We see 2025-2030 as the inflection point and expect EVs will make up 32% of global auto sales by 2040.’ Link
 • McKinsey: An integrated perspective on the future of mobility
  For the near future in cities leading the advance, we envision two mobility trajectories: (1) Clean and Shared, (2) Private Autonomy.
  Interessant rapport van McKinsey: update van eerder verschenen rapport van vorig jaar. Link