IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

MaaS

doel: brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS)

De zeven ‘Mobility as a Service’ (MaaS)-pilots die het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aanbesteedt, hebben allemaal een andere focus. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Een belangrijke ontwikkeling die we in dit kader zien, is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS).

MaaS pilots

Het Ministerie van IenW en decentrale overheden bereiden een aanbesteding van regionale MaaS pilots voor om meer inzicht te krijgen in de effecten van MaaS. In dit kader nodigen wij geïnteresseerde Nederlandse en internationale bedrijven uit om deel te nemen aan een marktconsultatie, in voorbereiding op de aanbesteding van regionale MaaS pilots.

De marktconsultatie zal zowel schriftelijk (enquete) als ook in de vorm van een bijeenkomst plaatsvinden, waar het consultatiedocument (TenderNed) en het consultatieproces toegelicht zullen worden.

De combinatie tussen nieuwe mobiliteitsdiensten en het elektrificeren van voertuigen is in de ogen van het IAP eMobility natuurlijk een logische! Graag attenderen wij dan ook onze betrokken spelers op deze bijeenkomst en consultatie.

Uitkomsten

1.Landsgrenzen

Zo moet de pilot in Limburg meerdere landsgrenzen gaan beslaan. Momenteel belemmeren de grenzen met België en Duitsland multimodale, grensoverschrijdende mobiliteit, zo is te lezen. Daardoor zijn er onvoldoende alternatieven voor de auto – die daardoor veelvuldig gebruikt wordt. Dit moet veranderen, vindt het ministerie. Multimodaal, grensoverschrijdend reizen moet makkelijker en het autogebruik moet naar beneden.

Ook in de Utrechtse vinexwijk Leidsche Rijn wordt de auto veelvuldig gebruikt, ziet het ministerie. Het autobezit is hier ‘gemiddeld hoog’. En bovendien raakt het verkeerssysteem waarschijnlijk overbelast als er de komende tien, vijftien jaar nog eens 25.000 inwoners bijkomen. Vandaar dat de pilot hier bewoners moet gaan verleiden om alternatieve vervoersopties te kiezen. En om misschien de auto wel weg te doen.

2.Wegwerkzaamheden

De auto zorgt ook voor problemen op de Amsterdamse Zuidas. Er is grote file druk en die zal komende jaren door grote wegwerkzaamheden alleen maar toenemen, voorziet het ministerie. Een multimodaal vervoersaanbod kan de bereikbaarheid verbeteren, is het idee en dat is daarom dan ook de focus van de pilot hier.

De pilot in Noord-Nederland heeft ook tot doel de bereikbaarheid te vergroten – van het Drentse en Groninger platteland om precies te zijn. Want die bereikbaarheid staat flink onder druk. Verregaande bundeling en integratie van verschillende vervoerstromen – inclusief doelgroepenvervoer – moet hier voor gaan zorgen. De pilot in Twente heeft grofweg dezelfde insteek – de regio worstelt ook met dezelfde problemen.

3. Luchthaven

Rotterdam-The Hague Airport ligt dan wel in de randstad, de bereikbaarheid laat ook hier te wensen over. De luchthaven is momenteel alleen per auto goed bereikbaar. Daarom heeft de pilot hier als focus: de ontsluiting van de luchthaven op duurzame en multimodale vervoersmiddelen verbeteren. Dat moet, verwacht het ministerie, niet alleen goed zijn voor de vele reizigers en medewerkers, maar ook voor de regionale economie.

De pilot in Eindhoven heeft weer een hele andere insteek. Alle zakelijke mobiliteitsbewegingen van de 2000 medewerkers van de gemeente duurzaam en emissie-vrij maken is het doel. Hoe? Één of meerdere mobiliteitspartners moeten straks een breed scala aan duurzame vervoersmiddelen aanbieden, waarna de ambtenaar het meest duurzame vervoersmiddel kan kiezen. Ook andere organisaties in de stad haken aan bij het initiatief.

Onderzoeksvragen

Met de proefprojecten hoopt het ministerie antwoord te krijgen op verschillende vragen. Bijvoorbeeld welke gedragsveranderingen in verplaatsingen er kunnen ontstaan. Of wat de obstakels zijn om publieke en semi-publieke vervoersaanbieders te integreren in MaaS. En in hoeverre facilitering, regie of sturing nodig is vanuit de regionale overheid. Ook moet duidelijk worden wat de toekomst is van de OV-chipkaart en of MaaS een goed businessmodel oplevert voor de verschillende vervoersaanbieders.

VERKEERSNET organiseert 6 maart 2018 een congres over MaaS. Wie een bijdrage wil leveren, wordt uitgenodigd om een paper in te sturen. Dat kan via de volgende link.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *