IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Onderzoek Bestelauto: gebruikers en inzet

Onderzoek Bestelauto: gebruikers en inzet

Bestelauto’s blijven aanzienlijk langer in het wagenpark dan vrachtauto’s en diesel personenauto’s, tot ca. 20 jaar lang. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 9,3 jaar.

Connect deed onderzoek naar de gebruikers en de inzet van de bestelauto. Want in Nederland rijden ruim 923.000 bestelauto’s. Dat is ongeveer 1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders. Er is echter nog relatief weinig bekend over de inzet van bestelauto’s in Nederland in vergelijking met andere vervoersmiddelen.

Dit was voor Connekt aanleiding om aan een consortium van vijf organisaties de vraag te stellen om de stand van zaken rondom bestelauto’s in Nederland in kaart te brengen. De belangrijkste gegevens over bestelauto’s zijn openbaar en te benaderen via een aantal bronnen, zoals de RDW, CBS en de RAI.

Echter, verdere gegevens zijn vaak niet openbaar vanwege privacy-gevoeligheid. Door inzichten via aanvullend onderzoek te verzamelen en te combineren met de beschikbare databronnen kan meer inzicht
geboden worden over karakteristieken en gebruik van de bestelauto op dit moment.

Doelstelling

Dit onderzoek heeft als doel om breed in kaart te brengen hoe het bestelautobestand in Nederland er uitziet, welke ontwikkelingen hier de laatste jaren in geweest zijn en hoe Nederlandse bedrijven en zzp’ers de bestelauto inzetten voor hun dagelijkse werkzaamheden. Hierbij is er specieke aandacht voor de vraag op welke wijze verschillende typen bestelauto’s (op basis van leeftijd en grootte) worden ingezet voor verschillende activiteiten. Een belangrijk afgeleid doel van het onderzoek is het beoordelen van het waarheidsgehalte van een aantal ‘mythes’ die er in Nederland over (de inzet van) bestelauto’s bestaan.

Onderscheiden bestelautotypes

Dé bestelauto bestaat niet, ze komen voor in allerlei maten en vormen. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben is dat ze per de nitie een toegelaten totaalgewicht (het eigen gewicht plus het laadvermogen) hebben van maximaal 3.500 kg.

Er zijn vier hoofdcategorieën:

 1. De ‘tweezitter’: dit is het kleinste voertuig, met ruimte voor maximaal twee inzittenden en een leeggewicht onder de 1.500 kg en een laadcapaciteit van rond de 700 kg
 2. De middelgrote bestelauto, met een leeggewicht van tussen de 1.500 en 2.000 kg en een laadcapaciteit van rond de 1.000 kg
 3. De grote bestelauto, met een leeggewicht van tussen 2.000 en 2.500 kg en een laadcapaciteit van eveneens rond de 1.000 kg. Het laadvolume van deze bestelauto’s is echter hoger
 4. De extra grote bestelauto, met een leeggewicht van tussen de 2.500 en 3.000 kg en een teruggebrachte laadcapaciteit van rond de 700 kg, anders wordt de grens van 3.500 kg overschreden. Het laadvolume van deze bestelauto’s is echter het hoogst.

Het onderzoek leverde een aantal andere opvallende resultaten op

 • Bestelauto’s blijven aanzienlijk langer in het wagenpark dan vrachtauto’s en diesel personenauto’s, tot ca. 20 jaar lang. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 9,3 jaar.
 • Het gemiddelde jaarkilometrage neemt af met de leeftijd: nieuwe bestelauto’s rijden gemiddeld ongeveer 35.000 km/jaar, bestelauto’s van 20 jaar oud nog ongeveer 11.000 km/jaar.
 • Oude bestelauto’s rijden aanzienlijk meer kilometers buiten werktijd (40% of meer) dan nieuwe bestelauto’s (circa 20%). Vooral in het weekend worden ze relatief veel gebruikt.
 • Bestelauto’s rijden vooral in de vroege spits, en dat geldt vooral voor bestelauto’s in de bouwsector.
 • Meer dan de helft van het aantal bestelwagens (circa 54%) wordt ingezet door bedrijven in de sectoren ‘bouwnijverheid’ en ‘handel’.
 • Het gemiddelde jaarkilometrage lijkt op dat van personenauto’s en ligt iets boven de 20.000 km, 80% blijft op of onder de 30.000 km per jaar hangen, 95% onder de 40.000 km per jaar.
 • Het jaarkilometrage is sterk afhankelijk van de inzet van de bestelauto. 25% van de bestelauto’s heeft een laagjaarkilometrage en is verantwoordelijk voor evenveel gereden kilometers als de groep ‘veelrijders’ die slechts 3,2% uitmaken van het totale aantal bestelauto’s. 1% van de bestelauto’s rijdt zelfs meer dan 65.000 km/jaar, ofwel 250 kilometer per werkdag. Dit zijn over het algemeen lichte tot middelgrote,jonge voertuigen (<3 jaar). Deze ‘veelrijders’ zijn in gebruik in verschillende bedrijfssectoren, maar de sector ‘vervoer en opslag’ is sterk oververtegenwoordigd.
 • Circa 11% van de bestelauto’s is niet bij een bedrijf (inschrijving KvK, incl. zzp’ers) geregistreerd. Dit zijn over het algemeen de oudere bestelauto’s.
 • De oudere bestelauto’s zorgen voor een relatief grote bijdrage aan de luchtvervuiling: 8% van de kilometers gereden door bestelauto’s (Euro 0-2) zorgt voor9% van de NOx en 40% van de fijnstof uitstoot door bestelauto’s.
 • Bestelauto’s zorgen voor circa 14% van de CO2-uitstoot van het Nederlands wagenpark (personen en vracht), en circa 35% van de CO2-uitstoot van logistiek verkeer(inclusief binnenvaart).
 • Tussen Euro 1 en Euro 6 motoren in bestelauto’s zijn NOx-emissies nauwelijks afgenomen, de fijnstofemissies zijn daarentegen wel sterk afgenomen.
 • De vooruitgang in motortechnologie in zware trekkers (Euro VI of schoner) in reductie jnstof/NOx emissies is sneller gegaan dan in dieselauto’s of dieselbestel-auto’s. De modernste zware vrachtwagens stoten per gereden km evenveel ofminder NOx uit dan een moderne Euro 6 bestelauto. De zware vrachtwagen neemtwel 12 tot 15 keer zoveel mee aan lading als een bestelauto. Per eenheid vervoerd gewicht (tonkilometer) stoot een zware vrachtauto (Euro VI of schoner) daarmee veel minder jnstof uit dan een bestelauto Euro 6.

Link naar het volledige onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *