IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Net voor de Toekomst

Hoe het ‘Net voor de Toekomst’ eruit ziet hangt voor een belangrijk deel af van politieke keuzes

Hoe een CO2-neutrale energievoorziening er in 2050 eruit ziet, hangt onder meer af van politieke en maatschappelijke keuzes in de komende jaren. Het op 23 november gepresenteerde onderzoek ‘Net voor de Toekomst‘, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Netbeheer Nederland, laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes.

Net voor de Toekomst

Een aantal opvallende punten:

  • Welke investeringen in infrastructuur nodig zijn en wat de ruimtelijke impact is van de duurzame energievoorziening, hangt af van de koers van de energietransitie en dus van wie de regie heeft. Om gericht te kunnen investeren, is snel duidelijkheid nodig over de gewenste koers.
  • Op regionale schaal energieneutraal worden vergt (heel) veel lokale bronnen, met grote impact op ruimte en infrastructuur. Het is belangrijk die impact te onderkennen en kosten, zelfvoorzienendheid, ruimte, draagvlak, risico’s en de mogelijkheid om energie te importeren allemaal mee te wegen in keuzes.
  • Elektriciteit wordt belangrijker in de energievoorziening, ook voor de industrie. De landelijke en regionale netbeheerders moeten hiervoor de elektriciteitsnetten flink verzwaren.
  • Waterstof is onmisbaar in de toekomstige energievoorziening; het is een goede oplossing om energie uit wind en zon niet alleen direct als elektriciteit te kunnen gebruiken, maar ook in te zetten bij vervoer, invulling van de warmtevraag en als feedstock voor de chemische industrie.
    Bestaande landelijke en regionale gasnetten spelen een significante rol in onder meer de warmtevoorziening op piekmomenten in de winter (behalve in gebieden waar warmtenetten voorzien in de warmte). De gasnetten worden gebruikt voor duurzame gassen (groen gas, waterstof).
  • De totale kosten van de energievoorziening zijn in de toekomst ongeveer twee keer zo hoog als nu, of we nou afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen of naar een CO2-neutrale energievoorziening gaan. De onderlinge verschillen in totale kosten zijn klein.

Bekijk het rapport hier

Bron:  www.netbeheernederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *