IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Opbrengst marktconsultatie MaaS-pilots

Mobility as a Service (MaaS), het integraal aan reizigers aanbieden van plannen, boeken en afrekenen van allerlei soorten vervoersopties, lijkt een toverwoord in het mobiliteitsdomein. Er is in binnen- en buitenland al een behoorlijk aantal pilots gehouden, maar echte opschaling is nog nauwelijks van de grond gekomen. Dit lijkt alles te maken te hebben met de complexiteit en diversiteit van het mobiliteitsaanbod, betaalmogelijkheden, klantacceptatie, inzicht in actuele planning en bezetting.

In november 2017 is een marktconsultatiedocument met daarin vragen over onder andere het begrippenkader, toekomstperspectieven, functionaliteiten, data, marktordening, belemmeringen, korte omschrijvingen van de zeven pilots en aanbestedingsvereisten gepubliceerd. Op de marktconsultatiebijeenkomst eind november kwamen ruim 200 belangstellenden af en op de ruim 30 consultatievragen is vervolgens door ruim 80 bedrijven gereageerd.

Samengevat is men te spreken over de nieuwe MaaS-definitie en lijkt een platform/app op korte termijn zeker realiseerbaar. Wel ziet men nog belemmeringen die moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld rond samenwerking met vervoeraanbieders, de OV-poortjes, data-uitwisseling en real time informatie. Daarnaast onderstrepen partijen dat een level playing field van groot belang is en krijgen zij graag meer duidelijkheid over de exacte invulling van de regionale  pilots en de relatie tot het landelijke MaaS-programma.

Lees hier het uitgebreide verslag van de consultatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *