IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Over IAP

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van het 'Innovatie en Acceleratie Programma IAP

Bert Klerk, voorzitter Formule E-team en trekker van IAP e-Mobility

Over IAP eMobility

Het Innovatie en Acceleratie Programma elektrisch mobiliteit (IAP eMobility) is een breed gedragen coalitie, dwars door de Topsectoren heen, dat tot doel heeft de problemen in de samenleving aan te pakken: de mobiliteit, het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid.

En natuurlijk willen we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en willen we de milieudoelen van Parijs 2015 halen.

Oproep voor samenwerking

Deze Roadmap is een oproep aan iedere betrokkene en elke relevante organisatie om deel te namen aan het gezamenlijk onderzoeksprogramma voor IAP e-Mobility.

De roadmap is afgelopen periode ontwikkeld en bestond uit: interviews, inventarisatie en bronnenonderzoek met betrekking tot elektrisch vervoer in Nederland.

Verdere status en ontwikkeling van beide documenten en de uitvoering van het innovatie en acceleratieprogramma kunt u volgen deze site.

IAP

De IAP Roadmap 2018 – 2022 Elektrische Mobiliteit is uitgevoerd in opdracht van het Formule E Team door het programmabureau IAP eMobility en met medewerking van personen en instanties die u op deze pagina aantreft.

Staan u en/of uw organisatie hier niet bij, maar verwacht u in de komende vierenhalf jaar een bijdrage te kunnen leveren aan de onderzoeksagenda, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Bert Klerk

Voorzitter Formule E Team