IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Light Electric Vehicles

Personal Mobility

Light Electric Vehicles
(bestel- en personenwagens en kleiner)

Binnen enkele jaren krijgt de uitrol van elektrische personenauto’s een eigen momentum. De redenen hiervan zijn:

 • In Nederland zijn toeleveranciers actief die mondiaal een belangrijke transitierol spelen
 • Nieuwe mobiliteitsservices zijn sterk in opkomst. Denk aan ‘Mobility as a Service’ (MaaS),van zelf rijden naar zelfrijdend en van bezit naar gebruik
 • Het toenemend aantal startup- en doorstartende bedrijven in de e-automotive sector

IAP eMobility wil:

 1. Technologische, product- en dienstontwikkeling (inclusief samenwerking buitenlandse partijen/programma’s)
 2. In living labs, lessen en ervaringenverzamelen, agenderen en prioriteren (oplossen knelpunten en creëren kansen buiten bestaande infrastructuren en regels)
 3. Coördinatie data-uitwisseling voor verdere product- en marktontwikkeling
 4. Opschaling versnellen (faciliteren en investeren)

Gedroomd scenario 2030

Elektrische auto’s zijn mainstream, de trend van bezit naar gebruik is maatschappelijk doorgebroken. Het Nederlandse wagenpark is geslonken van 8 naar 4 miljoen personenvoertuigen waarvan meer dan de helft elektrisch is aangedreven en autonoom rijdt.

Het aantal verkeersdoden is gehalveerd (t.o.v. 2017). Steden zijn leefbaar met veel beschikbare publieke ruimte waarbij inwoners schone lucht inademen en passief geparkeerde auto’s schaars zijn. En actief-parkeerders voorzien als leveranciers elektriciteit voor huis en kantoor.

Onderzoeken en meer, selecteer je categorie

Gerelateerde Onderzoeken

 • SolarMiles
  In het onderzoeksproject SolarMiles wordt onderzoek gedaan of gebruikers van elektrische auto’s een grotere rol kunnen spelen bij efficiënt gebruik zonne-energie. Link
 • Bijdrage EV aan de economie
  Wie had gedacht dat E-Mobility zou zorgen voor zo’n 50.000 banen en miljoenen euro’s omzet? En dat is nog maar het begin! Link
 • Onderzoek bestelauto: gebruikers en inzet
  Connect deed onderzoek naar de gebruikers en de inzet van de bestelauto. Want in Nederland rijdt ongeveer 1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders. Link
 • Goldman Sachs onderzoek EV Boom
  ‘We see 2025-2030 as the inflection point and expect EVs will make up 32% of global auto sales by 2040.’ Link
 • McKinsey: An integrated perspective on the future of mobility
  For the near future in cities leading the advance, we envision two mobility trajectories: (1) Clean and Shared, (2) Private Autonomy.
  Interessant rapport van McKinsey: update van eerder verschenen rapport van vorig jaar. Link