IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Seed Capital – tender Smart en Sustainable Mobility

De tender Smart en Sustainable Mobility richt zich specifiek op nieuwe technische vindingen of een nieuwe toepassing van bestaande technologie binnen de marktsegmenten van duurzame mobiliteit. De tender is geopend van 1 november tot en met 14 november 2018.

Extra risicokapitaal kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling van de sector smart en sustainable mobility, zeker wanneer dit ook gebeurt binnen een toonaangevend ecosysteem met internationale betrekkingen.

Afwijkend van de reguliere tenders is dat de maximale bijdrage van de Staat per investeringsfonds € 10 miljoen is, in plaats van € 6 miljoen. Smart en Sustainable Mobility-initiatieven zijn kapitaalintensief. Door een groter bedrag beschikbaar te stellen, is het voor de investeerders mogelijk om grotere investeringen te doen.

Budget

Het budget is € 10 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten en vervolgens participeren in technostarters die werken aan intelligente en duurzame mobiliteit.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital/seed-capital-tender-smart-en-sustainable-mobility

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *