IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Subsidie – Project Call Open – BENEFIC

BENEFIC streeft ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020. Projecten die hieraan bijdragen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart. Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd.

Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. Het ondersteunt de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. CEF-investeringen fungeren als schakels in Europa’s energie, transport en digitale ruggengraat.

CEF voor transport is het financieringsinstrument om het Europese beleid inzake vervoersinfrastructuur te realiseren. Het is gericht op het ondersteunen van investeringen in het bouwen van nieuwe transportinfrastructuur in Europa of het herstellen en upgraden van de bestaande infrastructuur. Zie voor meer informatie: http://www.benefic.eu/nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *