IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Net voor de Toekomst

Hoe het ‘Net voor de Toekomst’ eruit ziet hangt voor een belangrijk deel af van politieke keuzes

Hoe een CO2-neutrale energievoorziening er in 2050 eruit ziet, hangt onder meer af van politieke en maatschappelijke keuzes in de komende jaren. Het op 23 november gepresenteerde onderzoek ‘Net voor de Toekomst‘, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Netbeheer Nederland, laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes. Read More

Betere voorspellingen groei elektrisch vervoer door nieuw model

SparkCity Model

SparkCity rekenmodel

Op maandag 13 november werdt het SparkCity model gepresenteerd. Met dit nieuwe rekenmodel van de TU Eindhoven kunnen, rekening houdend met een veelheid aan factoren, scenario’s worden doorgerekend over de groei van elektrisch rijden.

Daarbij kan worden ingezoomd op wijken en straten. Ook de effecten van beleid zoals het stimuleren van Smart Charging*, kunnen gemakkelijk worden meegenomen.

Het rekenmodel geeft overheden, netbeheerders en bedrijven de mogelijkheid om samen scenario’s op te stellen en door te rekenen. Zo kan het model berekenen wat de consequenties zijn van het regeringsbeleid om in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s te verkopen. Read More

EZ Visie accommoderen slim elektrisch vervoer

Visie EZ op laadinfra

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer te versnellen. De laadinfrastructuur is een belangrijke schakel.

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer optimaal te accomoderen. De laadinfrastructuur is hierin een belangrijke schakel. Natuurlijk moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn. En omdat Nederland hiermee internationaal op kop loopt biedt elektrisch vervoer in de volle breedte, exportkansen.

De stappen waarvan EZ vindt dat we die moeten benutten zijn:

  1. Export
  2. Businesscase voor laadinfrastructuur
  3. Landelijk dekkend netwerk in Europese context
  4. Slimme, flexibele laadinfrastructuur
  5. Rol van de overheid

Hieronder lichten we ze uit.

Read More