IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Onderzoek naar het ‘Net voor de Toekomst’

Net voor de Toekomst

Hoe het ‘Net voor de Toekomst’ eruit ziet hangt voor een belangrijk deel af van politieke keuzes

Hoe een CO2-neutrale energievoorziening er in 2050 eruit ziet, hangt onder meer af van politieke en maatschappelijke keuzes in de komende jaren. Het op 23 november gepresenteerde onderzoek ‘Net voor de Toekomst‘, uitgevoerd door CE Delft in opdracht van Netbeheer Nederland, laat zien hoe zeer de technische uitwerking van de energietransitie en de gevolgen voor onder meer de energie-infrastructuur afhangen van (politieke) keuzes. Read More

Massive open online Course: Electric Cars: Technology, Business, and Policy

Massive open online Course: Electric Cars:

Massive open online Course: Electric Cars:

Massive open online Course: Electric Cars geeft een volledig inzicht in de nieuwste technologie, business mogelijkheden en politiek beleid. Elektrische voertuigen zijn de toekomst van transport en vervoer. Elektrische mobiliteit is een essentieel onderdeel van de energietransitie en zal significante veranderingen betekenen voor auto-fabrikanten, overheden, bedrijven en individuen. Read More