IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Marktconsultatiedag regionale MaaS pilots

MaaS

doel: brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS)

De zeven ‘Mobility as a Service’ (MaaS)-pilots die het ministerie van Intrastructuur en Waterstaat aanbesteedt, hebben allemaal een andere focus. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en decentrale overheden blijven ook de komende jaren investeren in het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Een belangrijke ontwikkeling die we in dit kader zien, is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service (MaaS). Read More

Joris Knigge: Gezamenlijke Elektrisch vervoer Agenda zorgt voor acceleratie

Joris Knigge, Mendes Advisory, Elektrisch vervoer heeft eigen onderzoek- en innovatieagenda

Met deze onderzoeksagenda slaan we de brug tussen de verschillende topsectoren en andere organisaties. We kunnen vanuit IAP e-Mobility conclusies en aanbevelingen aggregeren uit verschillende demonstraties en projecten.

Nederland moet zich voorbereiden op die massale introductie van elektrisch vervoer. Een centrale plek waar onderzoek en kennis gecoördineerd wordt is daarbij van groot belang.

Aan het woord is Joris Knigge, namens het Formule E-team trekker voor het landelijke Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) rond elektrisch vervoer.

‘Er wordt weliswaar op dit moment door de Nederlandse onderzoeksinstellingen in samenwerking met bedrijven onderzoek en ontwikkeling gedaan op het gebied van elektrische mobiliteit, maar de aanpak is relatief gezien ad hoc en versnipperd.

Om die reden heeft het Formule E-Team een speciaal innovatie- en acceleratieprogramma voor elektrisch vervoer ontwikkeld. Dit doen wij samen met tal van bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. De agenda hiervoor hebben we afgelopen 19 september gepresenteerd.’

Read More

Maarten Linnenkamp MRA-e, samenwerking cruciaal

Maarten Linnenkamp MRA-e

Samenwerken is cruciaal voor het succes van e-mobility

Volgens Maarten Linnenkamp, projectmanager Metropoolregio Amsterdam – Elektrisch (MRA-e) is het succes van elektrische mobiliteit het gevolg van de samenwerking tussen lokale overheden en het Rijk en de lokale overheid en de marktaanbieders.

Linnenkamp: “We zijn het gewoon gaan doen. Je moet niet op elkaar wachten als je wilt dat het leefklimaat en de bereikbaarheid van de stad verbetert.“

 

Volgens Linnenkamp rijden er in Nederland inmiddels zo’n 40.000 voertuigen elektrisch. Het kantelpunt was volgens hem oud minister vanFinanciën Jan Kees de Jager, in 2012 een pakket fiscale voordelen voor e-rijders beschikbaar stelde. Het gevolg hiervan was dat de lokale overheden de aanbestedingen rondom de laadinfrastructuur gingen organiseren en de laadpalenleveranciers het net bouwden. Read More