IAP eMobility

Innovatie & Accelaratie Programma elektrische mobiliteit

Joris Knigge: Gezamenlijke Elektrisch vervoer Agenda zorgt voor acceleratie

Joris Knigge, Mendes Advisory, Elektrisch vervoer heeft eigen onderzoek- en innovatieagenda

Met deze onderzoeksagenda slaan we de brug tussen de verschillende topsectoren en andere organisaties. We kunnen vanuit IAP e-Mobility conclusies en aanbevelingen aggregeren uit verschillende demonstraties en projecten.

Nederland moet zich voorbereiden op die massale introductie van elektrisch vervoer. Een centrale plek waar onderzoek en kennis gecoördineerd wordt is daarbij van groot belang.

Aan het woord is Joris Knigge, namens het Formule E-team trekker voor het landelijke Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) rond elektrisch vervoer.

‘Er wordt weliswaar op dit moment door de Nederlandse onderzoeksinstellingen in samenwerking met bedrijven onderzoek en ontwikkeling gedaan op het gebied van elektrische mobiliteit, maar de aanpak is relatief gezien ad hoc en versnipperd.

Om die reden heeft het Formule E-Team een speciaal innovatie- en acceleratieprogramma voor elektrisch vervoer ontwikkeld. Dit doen wij samen met tal van bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. De agenda hiervoor hebben we afgelopen 19 september gepresenteerd.’

Read More

Consumentenbond wil dat Netbeheerders stoppen met laadpalen

Consumentenbond: Netbeheerder, blijf weg van de laadpalenConsumentenbond en de VEMW willen dat netbeheerders stoppen met laadpalen. Dit zou de energierekening nodeloos opdrijven. 

De laatste jaren ontplooien Alliander, Stedin, Enexis en andere beheerders steeds meer activiteiten, zoals de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s en het geven van energie-advies. Dit tot ergernis van Consumentenbond en VEMW.

Netbeheerders moeten zich op hun kerntaak richten,” meent Hans Grünfeld, directeur van de VEMW.

Read More

EZ Visie accommoderen slim elektrisch vervoer

Visie EZ op laadinfra

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer te versnellen. De laadinfrastructuur is een belangrijke schakel.

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer optimaal te accomoderen. De laadinfrastructuur is hierin een belangrijke schakel. Natuurlijk moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn. En omdat Nederland hiermee internationaal op kop loopt biedt elektrisch vervoer in de volle breedte, exportkansen.

De stappen waarvan EZ vindt dat we die moeten benutten zijn:

  1. Export
  2. Businesscase voor laadinfrastructuur
  3. Landelijk dekkend netwerk in Europese context
  4. Slimme, flexibele laadinfrastructuur
  5. Rol van de overheid

Hieronder lichten we ze uit.

Read More