EZ Visie accommoderen slim elektrisch vervoer

Visie EZ op laadinfra

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer te versnellen. De laadinfrastructuur is een belangrijke schakel.

EZ heeft een visie opgesteld waarin zij aangeeft wat er nodig is om slim elektrisch vervoer optimaal te accomoderen. De laadinfrastructuur is hierin een belangrijke schakel. Natuurlijk moeten er voldoende laadmogelijkheden zijn. En omdat Nederland hiermee internationaal op kop loopt biedt elektrisch vervoer in de volle breedte, exportkansen.

De stappen waarvan EZ vindt dat we die moeten benutten zijn:

  1. Export
  2. Businesscase voor laadinfrastructuur
  3. Landelijk dekkend netwerk in Europese context
  4. Slimme, flexibele laadinfrastructuur
  5. Rol van de overheid

Hieronder lichten we ze uit.

Read More